Havens pleje
Planternes livsfunktioner

Det er nemt, at give planterne rigtige pleje - når man ved noget om deres livscyklus

 

hyld22

 

 

 

Nogle livsprocesser er ens for alle planter, som f.eks. optagelsen af næringssalte fra jorden, transport af stoffer i planten, dannelse af blomsterknopper og blomster.

Herudover kommer så den indflydelse som lys og temperatur har på planternes vækst og udvikling.


Planternes udvikling

Træer og buske kan være flere år gamle, før de blomstrer og sætter frugt første gang.

Hos nogle planter kan man på meget kort tid følge en plantes udvikling (livscyklus), det gælder de urteagtige planter, som sommerblomster og køkkenurter.

Frøene bliver sået om foråret, de spirer og planterne vokser sommeren igennem, mere eller mindre i perioder, afhængig lys, vand, næring og temperatur.
Når det gælder træagtige planter, som havens buske og træer, kan der gå mange år fra man sår et frø til planten kommer over det juvenile  / ungdoms-stadiet og først derefter kan den danne blomster og udvikle frø.

Sår man en valnøddekerne, går der måske 15-20 år inden der kommer valnødder og dermed kerner (frø), så der kan startes et træ.


Fotosyntese

Kun planter er i stand til at omdanne uorganisk stof til organisk stof.

Ved hjælp af solenergi kan planternes blade omdanne kuldioxid og vand til sukker (glykose), samtidig med at de udskiller ilt.

Ilt er vigtig for alle organismer.

Om dagen frigør planten ilt og optager kuldioxid, hvorpå der dannes sukker i bladene.

Om natten sker den modsatte proces, idet der optages ilt og frigøres kuldioxid.
At forstå de enkelte reaktioner i fotosyntesen er meget kompliceret og kræver indgående kendskab til fysik og kemi.

Alle kan iagttage og følge planternes livscyklus, uden at det er nødvendigt at vide alt om planternes komplicerede livsforløb.
Fotosyntesen er afhængig af lysintensiteten, og jo mere lys der er til stede jo større produktion.

Det kan man selv konstatere i væksthuset, når vi kommer hen på efteråret går væksten i stå pga. det manglende lys.

Manglende lys kan man konstatere i væksthuset, hvis glasset ikke er rent.

Ligeledes hvis vindrue - eller kiwiplanten har overvokset hele huset, så gror planterne i bunden af væksthuset meget dårligt på mangel af lys.
Når vi vælger planter til haven, vælger vi også mellem planter der kan gro i lys eller i skygge.

Planter, som kan gro i skygge, har en evne til at gro selvom lysintensiteten er beskeden.
I væksthuset kan man opleve at planterne holder op med at gro, når lysintensiteten er blevet for høj, for så er det samtidig for varmt.

Når der bruges skyggenet berøves planterne lys, men man opnår at sænke temperaturen til et niveau, hvor fotosyntesen kan foregå, og det er vigtigt.
Hos de forskellige plantearter varierer temperaturområdet for hvornår fotosyntesen kan foregå.


Nedbrydningsproces

Ånding er en nedbrydningsproces, som er meget væsentlig for planterne.

For alle energikrævende reaktioner og processer er ånding nødvendig.

I bladene fremstilles et produkt af vand og kuldioxid.

Til produktionen medvirker enzymer og energien kommer fra solen.

Det færdige produkt er energi som opmagasineres, og som kan sendes rundt i planterne som sukker, og dirigeres gennem sivævet til de steder i planten, hvor der er brug for det.

Skal der foregå vækst, skal der tilføres sukker.

Rødderne og skuddene får tilført energi, sukker, når der skal ske en optagelse af næringsstoffer.

Ånding er en livsvigtig proces, som fører energi rundt til de livsvigtige processer.
Ved åndingen frigives nogle organiske stoffer, som igen kan bruges til opbygning af nyt stof.

Åndingen stiger med stigende temperatur fra 0 °C – 40 °C. Sukker og stivelse (kulhydrater) kan hos løg, knolde og frø oplagres gennem længere tid.
Frø som ligger tørt ånder ikke, men så snart der er fugtighed til stede omkring frøet, går åndingen i gang. Derfor skal frø opbevares tørt fra det er høstet og til det skal sås.


Optagelse af vand

For at holde en plante saftspændt kræves vand.

Vand optages gennem rodhårerne, og det kan foregå ved passiv vandoptagelse, hvor det sker uden plantens aktive deltagelse.

Det sker, når der er koncentrationsforskel mellem vand i jorden og vand i rodens celler.

Når koncentrationen er højere udenfor end inde i planten, vil vandet passivt bevæge sig ind i plantens rødder; det sker når stueplanter vandes meget.
Den aktive vandoptagelse er en biologisk proces.

Ved hjælp af energi transporteres vandmolekylerne gennem rodhårernes overhud, og der forekommer ånding i rodcellerne.

For at rodhårenes celler kan ånde, skal der være ilt tilstede; derfor er det vigtigt at sørge for, at der er godt med luft (ilt) i jorden.

En sammenpresset jord indeholder kun lidt luft.

Manglende ilt kan resultere i at planter mangler vand, selvom hele rodsystemet er ved at drukne i vand. Rødderne drukner, planten kan i yderste konsekvens gå ud.

Åndingen er afhængig af temperaturen, en kold jord hindrer optagelse af vand og næring, så start ikke for tidligt med udplantning om foråret; jordtemperaturen skal op omkring 10 °C.
Er der et for højt indhold af næringssalte, kan det bremse vandoptagelsen.

Indholdet af næringssalte måles som ledningstal.

Især i væksthus, hvis der dyrkes i spande, multicap og andre undervandingssystemer, kan planterne få stress, da indholdet af næringssalte kan blive for højt.

Griffelråd på tomat kan være forårsaget af for høje ledningstal.


Fordampning

Fordampning fra levende væv kaldes transpiration.

Tre forhold gør sig gældende ved fordampning fra planternes blade.

For det første: højere temperatur giver højere fordampning.

For det andet: når luften er tør er fordampningen større.

For det tredje: jo kraftigere blæst omkring planten jo større fordampning.

 

Det oplever man når der plantes grøntsager eller sommerblomster ud i blæsevejr med solskin; fordampningen kan simpelthen skade planternes blade.

Når man f.eks. laver stiklinger af planter, dækkes de over med plastfolie, så luften omkring stiklingerne er vandfyldt; der sker ingen fordampning fra bladene og de forbliver saftspændte.

Ved plantning af barrodsplanter (bl.a. hækplanter), er det vigtigt at beskytte rødderne mod udtørring (fordampning), beskyt med fugtige sække.


Optagelse af næring

22-23 sommerblomsterSommerblomsterne gennemlever hele deres livscyklus på en sæcon.

Gennem rodhårene optager planterne fra jorden næringsstoffer som kvælstof, kalium, fosfor, magnesium, mangan osv.

Det som vi giver som kunst - eller naturgødning.

Næringsstofferne bruges til opbygning af organiske stoffer i planten, som sikrer sunde planter.
Den energi som kræves til optagelsen af næringsstofferne kommer fra åndingen, derfor er det vigtigt at åndingen foregår perfekt hos vore planter.

Til åndingen kræves ilt.

Lige som der ikke kan optages vand uden at der er ilt til stede, kan der heller ikke optages næring.
Derfor taler man altid om vigtigheden af, at der er godt med ilt (luft) i jorden såvel i haven som væksthuset og urtepotten for at planterne kan gro godt.

 


Jann Poulsen, Havebladet 5/2011

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk