Havens pleje
Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

November


Planteafstand

Der kommer nye planter af frugtbuske til salg en gang om året - efteråret – så ved at købe nu, er det friskopgravede planter som er klar til plantning i kolonihaven.

Sortsvalg - se plancher i planteskoler og -centre ”Succes med Frugt”. Sortimentet består af letdyrkelige og sunde sorter og anbefales af Privathavebrugets frugt og bærudvalg.
Barrodsplanter (alle rødder kan ses) er glimrende. I en kolonihave vil 2-3 buske af ribs, solbær og stikkelsbær være passende.

De plantes med 1,50 til 2 meters afstand. Ribs, solbær og stikkelsbær er selvbestøvende og de har alle tidligt løvspring.
Hindbær plantes med 50-60 cm mellem planterne og 1,5 meter mellem rækkerne.

Efterhånden som planterne gror til vil det være passende med 10-12 skud pr. meter i rækken. Sommerhindbær beskæres ved efter høst at klippe alle grene, som har båret frugt, ned til jorden mens der udtyndes i de nye skud, som bærer frugt til næste sommer.

For efterårsbærende hindbær klippes alle skud ned til 5-10 cm over jorden i marts.
Storfrugtede Blåbær kan plantes med 1,0-1,50 meters afstand mellem planterne.

Blåbær skal plantes i ren spagnum (tørvestrøelse), minimum skal der graves et hul som er 1x1 meter og 40 cm dyb, der fyldes op med en grov, lys spagnum.

Tyttebær plantes ligeledes i spagnum, 5 planter pr. m².

Af blåbær og tyttebær skal der plantes mindst 2 sorter for at opnå god bestøvning.


Genbrug

Kompost er nedbrudte planterester og en god form for genbrug.

Det bør være et naturligt element i enhver kolonihave.

Fungerer komposten vil du få en næringsrig, velafbalanceret humus (fiberagtige dele af jorden) dannet af planterester.

Materialet i komposten består af planterester som afklippede eller visne plantedele fra træer, buske, hække og stauder, samt græsafklip, sammenrevne blade og ukrudt.

Grene af nåletræer er ikke egnet i komposten, da disse er meget langsom omsættelige. Syge planter skal aldrig i komposten.
Kompost er værdifuld for haven, da det indeholder næringsstoffer, som under væksten er optaget af de planter, der benyttes i komposten.

Endvidere har humusstofferne i kompostgen en gavnlig virkning på jordens struktur.


December


Udtynding

af stedsegrønne kan foregår året rundt.

Det vanskelige ved at udtynde/beskære stedsgrønne nålebærende planter består i at klippe, så det ikke kan ses men blot fornemmes, at planten er blevet mindre.

En ”rundbarbering” med elklipper ødelægger totalt plantens naturlige vækstform.

Det minder om amerikaneren, som havde opfundet en maskine hvor man blot kunne stikke hovedet ind i og blive barberet, hvortil en sagde, jamen alle hoveder er da ikke ens – ”nej, men det bliver de”.
Ser man nærmere efter på grene af stedsegrøne, vil der kunne ses små grene som sidder ovenpå grenene og klippes der tilbage til sådan en lille gren, vil den dække over det sår som opstår når den for lange gren klippes af.

Klippes der blot løs, vil busken se meget klippet ud, med mange lysende sår efter hvert klip.
Hos stedsegrønne kan grene ikke klippes længere tilbage end der stadig er friske knopper og nåle. Stedsegrønne nålebærende bryder ikke på gammelt træ.

En undtagelse er taks.
Ved at udtynde i december kan der klippes dekorationsmateriale og grene, som kan beskytte sarte planter.


Roser beskyttes

Roser beskyttes mod vinterens kulde ved at plante dem dybt, men det er ikke altid nok, så en anden mulighed er at hyppe jorden op omkring rosernes grene.

Endelig kan tang og omsat kompost placeres omkring rosernes grene, ligesom grangrene og andre stedsegrønne grene kan stikkes ned omkring rosen.
Brug aldrig spagnum (tørvestrøelse) da den kan opsuge meget vand, så den nærmest bliver til en våd svamp, der ved frost fryser til en isklump som det tager lang tid at tø op.

På grund af manglende ilt kan grenene rådne.


Januar


Hygiejne i vækshuset

Når væksthuset er nyt er der ingen sygdomsproblemer, alt er rent og uden smittekim.

Og planter er sunde og frodige.

Der går dog ikke mange år før der opstår problemer, især på agurkplanter i form af spindemider og lus på peberplanter.

Det er vigtigt at være opmærksom på at spindemider ikke kommer ind med planterne, samt æg af skadedyr.

Bedst er det at lave egne planter, dvs. at så agurk-, peber -og tomatplanter til plantning i væksthuset.

Når der købes planter i havecentre, blomsterhandler og supermarkeder er der stor risiko for at der kommer skadedyr med i handlen.

Hold derfor nøje øje med de nyindkøbte planter, også hvis du har fået dem fra andre havefolk.
Det er en utrolig dårlig ide at sætte syge stueplanter på rekreation i væksthuset.
Når sæsonen er slut er det vigtig at væksthuset rengøres grundig med lunkent vand, brun sæbe og en stiv børste.

Det er vigtigt, at krukker, potter, kasser - ja, alt hvori der har været dyrket planter rengøres omhyggeligt.


Harer og mus ikke velkomne

Da vi ikke kender vinterens strenghed og snemængden, kan det været nyttigt at tage forholdsregler overfor harer og andre skadevoldere.
Harer kan gnave af unge skud og barken af ældre grene og stammer på frugttræer, men også kål og andre kulturer på friland angribes.

Indhegn arealet eller pak aviser, hønsenet eller plastmanchetter omkring stammen.
Almindelig markmus er barkgnavere og gnavningen foregår nærmest jorden, da markmus ikke kan klatre. Den værste skade er når der gnaves en ring hele vejen rundt om stammen, træet kan dø.

Stammer med diameter på under 3 cm kan gennemgnaves. Cox’s Orange æbletræers bark fortrækkers af både harer og mus.
Sørg for at mus ikke kan gemme sig i græs omkring stammen, sørg for at der minimum er en halv meter i diameter bar jord til træers stamme.


Februar


Driv grene i blomst

06-07 feb hasselbror Jann PGrene fra mange af kolonihavens buske kan drives i blomstring, før de blomstrer på friland.
Udvælg grene hvor der sidder mange blomsterknopper.

I forbindelse med udtynding af havens buske, kan de bedste grene tages fra til drivning.

De sættes i vand og skal stå lyst ved 10-15 °C de første dage, herefter må temperaturen gerne være ca. 20 °C til knopperne grønnes, herefter sænkes temperaturen til 15 °C i det rum, hvor grenene skal opbevares til de flyttes ind i stuetemperatur.

Inden grenene sættes ind skæres et par cm af grenen, så de kan suge vand.

Overbrusning jævnligt vil forlænge holdbarheden.

Hvis det ikke er muligt at få de ideelle forhold, vent så med at klippe grene af til knopperne er lige ved at bryde.
Grene fra klatreplanten vinterjasmin (Jasminum nudiflorum) er en holdbar snitblomst.


Stik hul i plænen

06-07 jan Vintergæk i sneMeget regn kan resultere i at vandet på græsplænen ikke vil synke, der kan stå mere eller mindre blankt vand.

Der er meget forskel på de enkelte jorder, også i kolonihaver, og nogle steder har vandet svært ved at synke, især på lerjorder.

En mulighed er at tage en greb (gerne entreprenørgreb) og stikke masser af lodrette huller helt ned i tændernes dybde, så en slidt greb vil ikke være effektiv.

Drys grus/sand over hullerne så at det kan falde ned til bunden af hullerne og dermed sikre ilt/luft til græssets rødder.

Arbejdet kan gå i gang, når der ikke er frost i jorden.

 


Jann Poulsen, Havebladet 5/2011

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk