Havens pleje
Jordtypers vandkapacitet

Sandjord - Lerjord - Muldlag - Humus

 

 

Normalt regner det meget om vinteren, jorden er våd.

I løbet af foråret vil det overskydende vand sive ned i undergrunden.

På et tidspunkt vil nedsivningen gå i stå, og på det tidspunkt er jorden vandmættet til fuld vandkapacitet, dvs. at jorden i kolonihaven indeholder så meget vand, som den har kapacitet til.


Lerjord består af mange små partikler og har fine porer; derved får den en stor vandkapacitet. Vandet siver langsomt ned i lerjord, og der skal meget vand til for at mætte den.


Sandjorden består af grovere partikler - sandkorn - og derfor har den en mindre samlet overflade. Porer i sandjord er større end i lerjord.

Nedsivningen af vandet går derfor hurtigere. En bestemt mængde vand, fx 50 liter pr. m2, vil hurtigere trænge ned i sandjord end i lerjord.

Derfor siges at sandjord har mindre vandkapacitet end lerjord


Muldlaget kan være forskelligt sammensat; en god muldjord består af en blanding af lerpartikler, sand, grus og humus.

Humus er delvis nedbrudt organisk materiale (rester af planter).

Jo større mængder der er af ler og humus, jo større reserver er der i jorden af vand og plantenæring.


En lerjord som indeholder megen vand er længere tid om at blive varmet op end en sandjord.


En fast sammenpresset jord er iltfattig og derfor ikke egnet til planter.

Jorden skal være porøs med passende indhold af både vand og luft.

I den efterårsgravede jord er der god plads til udvidelse, når vandindholdet i frostvejr fryser til is og fylder mere.


Når sen smelter om foråret og en del af vandet er fordampet, kan jorden jævnes, så de mange mellemrum med rigelig luft bevares til gavn for planternes rodudvikling.

Gå først på jorden når den er gået fra mørk til grå i overfladen.

Det er vigtigt at undgå færdsel på vintervåd jord, da kroppens vægt vil trykke jorden sammen og dermed reducere luftindholdet.

 


Jann Poulsen, Havebladet 1/2012

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk