Havens pleje
Gøremål: marts - april

Når vinteren er slut, er jorden er fyldt op med vand -  Kultiveringen er nu vigtig

 

05 Viburnum bodnantense 'Dawn'

 

Marts

 

 

Jordpleje

Forkert behandling af jorden er ofte skyld i at kulturerne mislykkes.

Når jorden begynder at blive lys i knoldene, er det tiden at arbejde den godt igennem med en håndkultivator. Er det øverste jordlag løst, hindres fordampning og dermed spares der på vandet i jorden. Når vinteren er gået er der normalt fuldt vandkapacitet, dvs. at jorden er fyldt op med vand; derfor er det vigtigt at kultivere og dermed forhindre fordampning.

Er der ledige jordarealer kultiveres de med passende mellemrum.
Hvis der arbejdes i en våd jord er der risiko for, at den klasker sammen. Det samme gælder hvis der gås for meget på våd jord; det vil lukke for luft/ ilt i jorden så planternes rødder ikke kan arbejde.

En fræser kan nemt ødelægge jordstrukturen, så der i stedet for en krummestruktur fås en enkelstruktur, som får jorden til at klaske sammen så den bliver iltfattig.


Formering af Dahlia

Hvis der ikke er mange Dahlia efter overvintring, kan der laves nye ved hjælp af stiklinger.

Det sker ved at dahliaknoldene lægges til forspiring. Tag kun stiklinger fra sunde dahlia.
Når skuddene er 10-15 cm lange, kan de forsigtigt brækkes af.

En sandblandet jord eller en færdig så- og priklejord fyldes i små urtepotter.

Herefter stikkes dahliastiklingen forsigtigt ned i potten. Derefter vandes; det sikrer stiklingen fuld kontakt med jorden.
Urtepotterne anbringes lys og varmt. Der dækkes med klar plast, som fjernes når stiklingerne har fået rødder.

Plantes ud på friland i begyndelsen af juni.


Sædskifte

Dyrkes der kartofler og kål er det nyttigt og praktisk med et godt sædskifte.

Sædskifte går ud på, at man ikke dyrker de samme ting på samme sted år efter år.
Sædskifte kan laves på mange måder, og som regel laver man et sædskifte over 4 år.

 

Køkkenhaven kan deles op i fire stykker og et forløb kan være
Bed 1: 1. år er der kartofler, næste år kål og bælgplanter (bønner, ærter)

3. år majs og/eller drueagurker og 4.år rodfrugter.


Bed 2: 1. år bælgfrugter og kål, så majs, drueagurker og endelig rodfrugter. Efter 4 år startes atter med kartofler i bed 1, og så fremdeles.


Kartofler og kål skal dyrkes så sjældent som muligt i samme jord og helst kun hvert 4. år.

Ved sædskifte tages hensyn til gødningsbehov.

Kålplanter har et stort næringsbehov og derfor er det praktisk at have bælgplanter sammen med kål.

Kål kan have brug for lidt kalk, dr gives om foråret.

Da der går 3 år inden der kommer kartofler hvor der har vokset kål, sikres et lavere kalkindhold i jorden.

Er der for meget kalk i jorden, får man skurvede kartofler.


Kejserbusk beskæres

Kejserbusk, Viburnum bodnantense 'Dawn'.

Den vinterblomstrende kejserbusk beskæres når den er færdig med at blomstre. Beskæringen består i udtynding i planten.

Enkelte grene klippes evt. ned til basis. Grene der krydser og generer hinanden fjernes.

Det vil være passende at fjerne ca. en 5. del.

Klip tilbage over udadvendende sidegrene, det giver en bred busk mere luft i midten.

Klip ikke i spidserne, det giver kun en mængde skud.

Formålet med beskæringen er at sikre en harmonisk, velformet busk i passende størrelse og ikke mindst at sikre mange blomsterknopper, derfor moderat beskæring.


April


Grønne asparges

07 AspargesGrønne asparges knækkes af ved jordoverfladen.

I planteskoler og plantecentre kan der købes grønne asparges, som er noget af det nemmeste at dyrke, da høsten sker ved at brække skuddene af ved jordoverfladen  -ingen opsætning af jordvolde, som ved hvide asparges.

De grønne asparges kan vokse på enhver havejord, men trives dog bedst i en nærings- og kalkrig jord.
Planterne placeres med ca. 35 cm afstand.

Kan placeres i rækker, men det kan være praktisk at have bede, der er maksimalt ca. 1,10 cm brede.

Denne bredde betyder, at det er nemt at nå at høste asparges uden at træde ind i bedet. Rødderne er meget sprøde og rodnettet ligner en ”blæksprutte”, rødderne bredes forsigtig ud i alle retninger i et plantehullet.
Det er 2. års planter som købes, og de skal stå 2 år på blivestedet inden der høstes.

Hanplanter giver størst udbytte - ca. 30 % mere end hunplanter.
Grønne asparges kan høstes til sidst i juni. Herefter kan gives en blandingsgødning. Efter høst bør toppen bindes op til en tråd udspændt mellem stokke, for den vælter nemt.
Aspargesbiller kan nogle år forekomme i store mængder; larverne æder bladene.
Asparges er en strandplante, som gerne vil dækkes med et lag tang om efteråret, tang indeholder jod.

Klip toppen ned inden tangen lægges på.


Sommerfuglebusk

Sommerfuglebusk er nem at beskære da hele busken kan klippes ned til ca. 15 cm over jorden hvert forår. Alt efter sort vil planten kunne blive 2-3 meter i august og blomstre. Sommerfuglebusken - Buddleja blomster på sommerskud.
Busken kan dog også beskæres og formes ved udtynding.
En beskæring i forbindelse med buskens blomstring kan være praktisk da den blomster fra toppen og nedefter.

Når de visne blomster klippes af, vil der nedenunder være endnu ikke udsprungne blomster.

Når de har blomstret klippes ned til de næste ikke udsprungne blomster.

På den måde kan busken reduceres i højde medens den blomstrer.


Grovbladede græsser

I de fleste græsplæner finder man ind imellem større eller mindre bestande af grovbladede græsser, der afviger stærkt fra de øvrige græsser. Ofte er det hundegræs der danner selvstændige kolonier.
Disse fjernes nemmest ved at grave dem op i det tidlige forår, og herefter så nyt græs i de huller, som er fremkommet i græsset. Det er bedst at bruge den græsfrøblanding, som er brugt ved plænens etablering (rullegræs kan bruges).


Stauder til afskæring

Det kan være svært at få plads til et stort staudebed i kolonihaven, hvis det både skal se pænt ud og give materiale til mange buketter. En løsning kan være at udvælge nogle gode stauder, som er velegnet til afskæring.
I køkkenhaven kan der laves rækker eller bede hvor stauderne er beregnet til at klippe mange buketter af, og hvor det ikke betyder så meget, at der virkelig er klippet buketter så der ikke er meget dekorativ staude tilbage.
Ved siddepladsen eller et andet sted i kolonihaven kan så etableres et staudebed som kun er til pryd.

 


Jann Poulsen, Havebladet 1/2012

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk