Havens pleje
Aktiv i haven - marts

 

Husk at: kompostbunken kan omstikkes. Ved hjælp af et sold (trådvæv 1-2 cm) kan grove og uomsatte plantedele skilles fra kompostjorden.

Undlad at: så frø på friland, jordtemperaturen er for lav og der vil ikke ske nogen spiring.

Vejret

Gennemsnitstemperatur 2,1 °C
Frostdage: 18 døgn med nattefrost
Nedbørsmængde 46 mm
Nedbørsdage: regn 7 dage (slud), sne 6 dage
Relativ luftfugtighed 78 %
Solskinstimer 113
Fordampning 27 mm (lav)
Vindretning: vest, øst

Forårsjævndøgn 20. marts, nat og dag er lige lange

Nedbørsgennemsnit (stor forskel fra landsdel til landsdel)
Nordjylland 44 mm
Midt-Vestjylland 51 mm
Østjylland 46 mm
Syd-Sønderjylland 54 mm
Fyn 41
Vest-Sydsjælland
+ Lolland-Falster 38 mm
København , Nordsjælland 39 mm
Bornholm 29 mm

 

Træer og buske

Er der behov for at flytte løvfældene planter, som er blevet for store eller placeret forkert, kan omplantning foregå. Brug en kraftig spade og grav omkring planten i mindst et spadestiks dybde og i en afstand omkring planten fra 30 - 60 cm, alt afhængig af plantens størrelse.
Der graves et passende stort hul, jorden løsnes i bunden, så vand kan synke. Inden planten placeres klippes knækkede rødder af. Planten placeres i sammen dybde, som den tidligere har stået. Jorden trædes til, og der vandes grundigt (også i regnvejr), således at rødderne får jordkontakt. Efter plantning kan det ofte være gavnligt at foretage en beskæring/formning af planten. Beskæring har også til formål at sikre et rimeligt forhold mellem rod og top, ofte mistes nogle rødder ved opgravningen.
Stedsegrønne planter flyttes først, når jordtemperaturen er højere sidst i april og maj. Evt. kan planter, der skal flyttes, rodstikkes med en spade i et spadestiks dybde omkring planten i en afstand fra stammen på 30- 60 cm.

 

Blomsterhaven

04 marts blomsterhaven Fuchsia magellanicaFuchsia (frilandsfuksia) er nemme at dyrke og stiller ikke specielle krav til jordbunden, dog er en drænet og god humusrig jord at foretrække. Den bedste blomstring opnås, når planten har en beskyttet, varm og solrig plads. Frilandsfuksia bliver på voksestedet hele året. Beskæring foretages om foråret, grenene er plantens naturlige vinterbeskyttelse. Fuksia kan bruges som lav hækplante f.eks. i/omkring køkkenhaven og den er velegnet sammen med efterårsblomstrende stauder. Især røde fuksia, da der ofte er behov for rødt i staudebedet. Sammen med forskellige græsser gør fuksia sig godt. Lave efterårsblomstrende buske som Caryopteris (blåskæg) og Perovskia, kan fremhæves ved sammenplantning med fucksia. Fuksias frugt er et blødt bær med brunlige frø, som bliver blåsorte ved modenhed. De kan sås.
I forbindelse med afblomstringen af løgvæksterne er det muligt at flytte dem til et nyt sted. Grav forsigtigt løgene op. Især hos erantis og vintergæk sidder flere løg tæt sammen, de kan sagtens adskilles og dermed blive til flere og mindre blokke. Blade og visne blomster skal blive, så saften kan trænge ned til løgene og dermed sikre blomstring til næste år.

 

Græsplænen

Græsset begynder at gro når jordtemperaturen stiger. Gødning gives i sidste halvdel af måneden. Der bruges en blandingsgødning N-P-K, 4 kg pr. 100 m² som grundgødning.
Blade og grene, som har lagt sig på græsplænen i løbet af vinteren, fjernes. Er der mos rives det op med en rive. Der kan evt. være behov for at bruge maskine til at fjerne mos.

 

Frugthaven

05 marts frugthaven Gul stikkelsbær 1Gul stikkelsbær.

 

Nyplantede frugttræer som skal være kronetræer - dvs. have en stamme på 60-80 cm og med 4-6 hovedgrene med større eller mindre krone - købes i planteskolen. De beskæres ved at klippe ca. 1/3 af sidegrenene. Herefter vil der ske en yderligere forgrening og træet får en god nyvækst. Når træet er ungt er der masser af lys og luft til at give frugterne både størrelse og farve. Klippes skudspidserne af kommer der 3-5 nye skud pr. klip og træet bliver tæt med et virvar af grene. Vent med forsigtig beskæring til træet har båret ca. 15 kg frugt. Tætte grenpartier udtyndes årligt ved at fjerne enkelte større grene der klippes eller saves af over en sidegren eller evt. fjernes helt nede ved basis. Grene, der krydser hinanden, rager op eller besværliggør frugtplukningen fjernes ved at klippe tilbage til en sidegren fjernes helt. Giver træet megen frugt og frugterne bliver små er det aktuelt at foretage en kraftigere beskæring et år, og en lidt mindre kraftig året efter, så træet blive harmonisk og sætter store, farverige frugter.

 

Køkkenhaven

Er den ikke blevet gravet i efteråret, kan det gøres nu, og der kan samtidig nedgraves omsat kompostjord.
Færdsel på en våd jord bør undgås, da jorden trykkes sammen og jorden bliver iltfattig.
Når jorden bliver lys i jordoverfladen kan den køres igennem med en håndkultivator, der giver en grov knoldestruktur og dermed sikrer luft (ilt) ned i jorden. Brug ikke en rive, det giver lille knoldestruktur.

 

Peberrod

I praksis lader man blot planten blive på samme sted år efter år. men da den kan brede sig meget og rødderne bliver tyndere med årene, kan den starte forfra hvert år et nyt sted. For at undgå at peberrod breder sig for meget kan den dyrkes i store spande, hvori der er lavet huller, så overskydende vand kan sive ud. Ved at omplante hvert år undgås angreb af kålfluelarver, som ved deres gnav gør rødderne uegnet til spisebrug. Nye stiklinger (rødder af ca. 20 cm længe) sættes skråt i samme retning ned i frisk jord. Topenden ligger nogle få cm under jordoverfladen. I august-november kan rødderne graves op, afpudses og opbevares et køligt sted. Gem nogle rodstykker til næste år, så en ny produktion kan starte.

 

Væksthuset

Solen er ved at have så megen magt, at der på visse dage kan blive meget varmt, men også koldt om natten.

Kartofler sat til forspiring i kasser begynder snart at spire. Ved kolde nætter bør de dækkes til for at undgå frostskader.
Sidst på måneden kan der sås agurk, tomat og peber for udplantning i vækshuset i maj. For at opnå god spiring må der kunne holdes en temperatur på 25-27 °C. Når frøet er spiret holdes 20 °C om dagen og ca. 15 °C om natten. Når planterne er spiret, har de brug for meget lys.
Sommerblomster og forskellige grøntsager kan sås.
Fuksia og pelargonie renses for vissent løv og klippes tilbage. Der gødes og vandes så småt.

 

Krukker og altankasser

Alle potter og krukker, som tidligere har været brugt til dyrkning af planter, vaskes grundigt så der ikke er svampe og æg fra skadedyr, som kan ødelægge de nye planter.
Er der lagt blomsterløg i krukker og kasser vil de blomstrer, ikke mindst krokus, erantis og tulipaner.
Jann Poulsen, Havebladet 1/2016

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk