Havens pleje
Prydbuskes vedligeholdelse

 

26 27 Forsythia 0

Prydbuske er buske, der i modsætning til frugtbuske anvendes på grund af deres udseende, vækstform og væksthastighed ligesom blomster, løv, form og farve spiller en stor rolle for prydbuskens anvendelse i kolonihaven (her Forsythia).

Mange prydbuske får frugter - der sjældent er spiselige - men giver busken yderligere en dimension i farvespillet og bidrager til årstidsvariation. Prydbuske udvikler deres grenskelet fra jorden.

 

Store anvendelsesmuligheder

Prydbuske inddeles i høje buske, mellemhøje buske, samt bund- og fladedækkende buske.
Høje prydbuske anvendes enkeltstående/solitært. Vælg buske som har en smuk, gerne overhængende vækst med grene fordelt harmonisk opefter. Ved en solitær placering præsenteres busken naturlige vækstform og formen holdes ved lige ved beskæring over sidegrene og fjernelse af en eller flere gamle grene helt ved basis. Høje buske bruges som lægivende planter og kan indgå i bede/busketter omgivet af lave buske med træer til at give højde. For at få den største glæde af en sådan plantesammensætning er det altafgørende at lave en god beplantningsplan, hvor der også er tænkt på planteafstanden og farvesammensætningen.
Ved beskæring udtyndes buskene ved fjernelse af nogle af de ældste grene helt ved basis. Herefter klippes de resterende grene tilbage til sidegrene, så der opnås en harmonisk plante, der passer i størrelse og form til de omkringstående planter. Klip ikke i skudspidserne, det giver blot en masse nye skud og desværre færre blomster og frugter. Forgrener en plante sig ikke tilfredsstillende fra jorden bør busken klippes tilbage til 10-20 cm over jorden. Som regel danner en tilbageklippet gren 2-5 nye skud og dermed nye skud til at danne og genopbygge en busk med skud/grene fra basis/jorden.

 

De mellemhøje op til 2 meter

I denne gruppe findes mange af kolonihavens buske, hvad enten de anvendes solitært, i grupper, som fritvoksende hække eller placeres i en krukke.
27forsythia150Udtynding af Forsythia.

 

Buskens vedligeholdelse består i at fjerne nogle af de ældste grene - de mørkeste - helt ved basis, så nye skud kan komme til og skabe en fornyelse af busken, men også for at sikre lys og luft inde i busken og hermed give svampesygdomme og skadedyr dårlige livsbetingelser. Klippes en busk kun i toppen bliver der kun et virvar af grene i toppen og busken bliver åben og bar i den nederste halvdel. En forudsætning for nye skud er, at der er lys til stede. Derfor er det vigtigste ved vedligeholdelsesbeskæring af en busk, at der udtyndes grene helt nede og inde i busken, det er nødvendigt at bøje sig. Klippes kun i spidserne går det ud over blomstring og frugtsætning.
En hækklipper egner sig kun til det den hedder, nemlig at klippe hække. Ligeledes skal en busk ikke "rundbarberes" med en motorsav - måske nemt - men busken bliver total tæt med masser af småskud og blade, et fint sted for udklækning og opformering af skadedyr og svampesygdomme og der bliver næsten ingen blomster og frugter. Og ikke mindst skabes en helt unaturlig form, der desværre præger mange af nutidens haver, alt skal være motoriseret og ensformigt. Det minder om historien, da en dansker kom hjem fra Amerika og fortalte om en smart barbermaskine, hvor man blot puttede hovedet ind - hvortil en mistroisk fynbo sagde: jamen, alle hoveder er da ikke ens? Nej, men det bliver de.

 

Bund- og fladedækkende buske

Disse giver haven en frodig bund og et godt mikroklima for regnorme og andre mikroorganismer samt hindrer fordampning fra jordens overflade. De er med til at understrege havens form og giver en vedligeholdelsesmæssig nem have.
Beskæring udføres således, at den er med til at sikre et frodigt bunddække, der klippes tilbage over sidegrene og tyndes ud i planten ved at fjerne gamle grene midt i planten.

 

Hvornår beskæres der

26 27 Jann Buddleia beskåret

Beskåret Buddleja.

 

Generelt kan der beskæres året rundt og en saks bør være et fast stykke værktøj, når man færdes i haven. Der er altid noget at klippe - en knækket gren, en syg gren, en gren som vokser i den forkerte retning, en gren der går ud over havegangen, grene som vokser ind i andre buske osv. Beskæring kan udføres i forhold til blomsterknopper som dannes i løbet af sommeren eller på 2 års grene, hos forårs- og forsommerblomstrende buske. Blomsterknopperne sidder ret ofte mod grenen. Nogle af disse grene kan klippes af til drivning i løbet af vinter og forår. Ved drivning placeres en plastpose omkring grenene, så grenens blomsterknopper ikke tørrer ud når grenen kommer ind i den tørre luft.
Når de forårs- og sommerblomstrende buske er færdige med at blomstrer foretages en beskæring og udtynding. Beskæres efterår og vinter fjernes nogle af de blomstrende grene. De nye skud kommer i forbindelse med at busken er ved at være færdig med at blomstre. Derfor nyd og klip efter blomstring. Det gælder Forsythia, spiræa, japankvæde, Ribes, troldnød, hasselbror, japansk kirsebær, kirsebærkornel og mange flere.

 

Fritvoksende hække

Fritvoksende hække, også kaldet uklippede hække, beskæres ved udtynding af busken for at sikre at den er tæt besat med grene, blade og blomster/frugter helt fra jorden. En uklippet hæk bliver lige så bred som høj, det skal der tages højde for ved plantningen. Hvis der er valgt forkert og det er nødvendigt at klippe hækken kraftigt på siden, vil det gå ud over blomstringen, som kun vil forekomme i toppen af buskene.
Af de mest anvendte buske til fritstående/uklippede hække kan nævnes sargents æble, spiræa, potentil, buskroser, altså blomstrende buske der udtyndes for at sikre optimal glæde af blomstringen.

 

Sommerblomstende buske

Hertil hører Hibiscus (syrisk rose), sommerfuglebusk, lave roser, frilandsfuksia, blåskæg, kort fortalt alle der blomstrer fra midsommer og hen på efteråret. Alle kan blomstre og sætte frø som fremkommer på nye skud efter beskæring. Beskæring/udtynding af disse planter foregår når den værste frostperiode er overstået i marts-april. De nye skud som vokser frem kaldes sommerskud.
Gode, lune forårsdage vil være velvalgte til at gå i gang med saks, ørnenæb, sav og handsker. Det er vigtigt at værktøjet er velslebet og smurt - så er det en fornøjelse at sikre velformede buske.
Jann Poulsen, Havebladet 1/2016

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk