Havens pleje
Stier viser vejen

 

24 25 Frank 2

En sti rundt i haven giver dig flere haveoplevelser. Den bringer dig tættere på planterne og lokker dig ud i havens kroge. Selv i en lille have er der glemte hjørner, der kan komme til ære og værdighed. Med en smal sti bliver du nødt til at sætte farten ned og kommer tæt på planterne (billedet).

 

Med stien forandres haven fra at være noget du kikker på, til at være noget du færdes i. Stien leder dig rundt i haven og kan anlægges, så man kommer tættere på de flotte planter og andre gode oplevelser. På samme måde som ”stierne” i supermarkedet leder dig forbi de fristende tilbud, så kan du med stien bestemme startpunktet for haveoplevelsen og lede den besøgende i en bestemt retning, forbi udvalgte steder og hen mod et fastsat mål.

 

Stier giver oplevelser

Til forskel fra den overskuelige plads eller plæne, så ved du ikke altid, hvad der venter for enden af en sti. Stien pirrer nysgerrigheden og kan blive til en lille opdagelsesrejse mellem planterne. Selvom haven ikke er stor, kan man skabe illusionen af at komme lidt væk fra det hele, blot man laver en lille sti omgivet af en tæt beplantning.
Det kan virke som et paradoks, at du føler sig mere på opdagelse, når du følger en fast tilrettelagt rute end i den helt åbne have, hvor du selv bestemmer, hvor du går. Det skyldes, at du på stien kommer tættere på planterne, insekterne og de andre oplevelser. Det gælder især, når stien slynger sig, så du ikke kan se hele stiforløbet på én gang.

 

Iscenesæt din have

24 25 Frank 5

 

Selv i en lille have kan man skabe junglestemning ved hjælp af sti, der snor sig gennem en tæt beplantning.

 

Stien guider den gående hen imod bestemte steder i haven. Med en god planlægning af stiforløbet kan du arbejde med at styre haveoplevelsen og dermed fremhæve havens flotteste steder. Hovedstien kan f.eks. lægges, så den går tæt forbi det skønne staudebed og langt fra ”rodepladsen” med dens kompost og gamle spagnumsække. Du kan også pirre lugtesansen ved at lede stien helt hen under en stor forvokset syren, eller tæt forbi en gammeldags rose, så blomsterduften uundgåeligt finder vej til den forbipasserendes næsebor. Eller stien kan gå igennem en tæt, tunnelagtig bevoksning og komme ud i lyset netop der, hvor haven præsenteres fra sin bedste side.

 

Rundtur i haven

Med en sti kan du lave en lille rundtur i haven. Det er en god anledning til at gå en aftentur i haven, hvor du så samtidig kan tilse alle planterne. Det giver en god fornemmelse for planternes udvikling og du er med det samme opmærksom på, når planterne begynder at mangle vand eller har fået de første bladlus. En jævnlig kontakt med og interesse for planterne kan give dig den gode fornemmelse for planterne som andre kalder ”grønne fingre”.

 

En levende novelle

Den velkomponerede havesti kan sammenlignes med en god historie. Ikke en halvdårlig kriminalroman du haster igennem, for at få at vide hvem der er morderen. Men som en god novelle, hvor der er mange sprogblomster undervejs, og hvor handlingen og beskrivelserne er så gennemførte, at du nyder læsningen i fulde drag og totalt glemmer tid og sted. Som i den gode bog er der oplevelser på flere niveauer. Der er forførende farvesammensætninger, dejlige dufte, interessante insekter, flotte former og lækre linjeforløb. Stien kan varieres undervejs med intense afsnit, stille passager, sjove indfald og en overraskende afslutning. Ligesom den gode bog kan læses flere gange med forskelligt udbytte, er der også hele tiden nye oplevelser undervejs på havestien. Tilmed skifter lyssætningen i løbet af dagen og indholdet skifter med årstiderne.

 

Praktisk eller romantisk

24 25 Frank 3

Sørg for at ”hverdagsstien” er bred og farbar for trillebøren.

 

Nogle stier skal selvfølgelig bare fungere, så man kan komme til med trillebør, cykler og affaldssække. Den praktisk betonede sti skal være bred og jævn. Her er formålet primært at komme tørskoet fra A til B. Den oplevelsesrige sti skal også lede brugeren frem, men samtidig i langt højere grad pirre sanserne og vække nysgerrigheden. Her gælder det ikke om at komme hurtigt frem, men om at få nogle gode oplevelser undervejs. Her er færdslen på stien et mål i sig selv. Ved at lade stien gå på tværs af eksisterende linjer i haven opnår du at gå gennem havens forskellige dele. Ved at gå igennem staudebedet frem for at gå langs med det, kommer du tættere på planterne og oplevelserne skifter mere undervejs. Indret stien, så den ud over at passere interessante ting undervejs også giver kik videre i haven. Det pirrer f.eks. nysgerrigheden når man gennem et hul i beplantningen kan skimte interessante ting længere nede i haven.

 

Skab flere oplevelser

Stiens bredde og belægning har betydning for, hvor tæt du kommer på planterne, og hvor hurtigt du kommer frem. På den helt smalle sti må du kante dig frem mellem planterne, og du kommer helt tæt på blomsterne, og må sætte farten ned, så du rigtig når at opleve detaljerne.
24 25 Frank 5En sti kan laves billigt af sten fra bondemandens mark. Det giver en romantisk stemning.

 

Stien kan variere i overflade, hårdhed og farve, den kan være løs eller fast, eller den kan være helt uden belægning, blot som en trampet jordsti eller en klippet græsgang. Hver type belægning har sine fordele og ulemper. Den faste, hårde, jævne, ikke for glatte overflade giver grundlag for at gå med høj hastighed. Uregelmæssige trædesten og niveauforskelle kræver til gengæld, at man går langsommere og må holde øje med, hvor man går, det skærper opmærksomheden og sanserne – og det betyder at du ikke samtidig kan bekymre dig om dagligdagens problemer. Det gælder om at stimulere alle sanser for at variere oplevelser og indtryk undervejs. Lyden af gruset, lugten af muld og varmen fra stenene er blot nogle af de indtryk, der kan indlægges i stiforløbet.


Stien skal passe til haven

 

24 25 Frank 1

En sti kan blot anlægges som trædesten i plænen.

 

Stien bør ikke tiltrække sig unødig opmærksomhed men skal tilpasses havens øvrige stil og dimensioner, så den indgår som en naturlig del af haven. Hvis de besøgende ikke tænker nærmere over stien og dens belægning, er den sikkert rigtig lavet. Det betyder ikke, at det ikke kan være en dyr og flot belægning, den skal blot passe til omgivelserne. I den moderne have vil en bred, retlinet, flisebelagt sti falde naturligt ind, mens den smalle, slyngede sti i natursten virker mere rigtig i den ældre, romantiske have.


Gør haven længere

En smal sti med belægning i længderetningen, virker længere end en bred sti med belægning på tværs. Ved yderligere at gøre stien smallere for enden opnås et falsk perspektiv, og stien og dermed haven vil virke længere end den egentlig er.
Frank Kirkegaard Hansen, Havebladet 1/2016

 

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk