Havens pleje
Ilt - planters ånding

22 P1050300 juli 2013 Lyngen flethegn GB

Planter ånder med alle dele, det vil sige rod, stængel og top. Åndingen forgår i alle døgnets 24 timer.

 

Det er temperaturen, der bestemmer hvor meget og hvor lidt. Åndingen sker gennem overfladen, det er ikke nødvendigt med særlige åbninger. Overhuden er nemlig ikke tættere end at der kan komme luft ud og ind i små mængder. Tilstrækkeligt til ånding.

 

Rødder kan have problemer med ilt

Planternes top har ikke problemer med at skaffe ilt nok, men det kan være et problem for rødderne. Kraftig vækst og stor produktion kræver stor ånding fra planternes rødder. Derfor er det meget vigtigt at der er et godt luftskifte i jorden og at der er tilstrækkeligt ilt tilstede. Foruden planternes rødder skal jordbakterieren også bruge ilt til åndingen. Jordbakterierne er dog bedre til at skaffe ilt end planternes rødder - de tager først af den ilt, der er tilgængelig.

 

Iltfattig jord skader

En fast sammenpresset jord er iltfattig, og er den meget iltfattig er den uegnet til plantevækst. Det er derfor man altid taler om at jorden skal være porøs med et passende indhold af vand og luft.
Når jorden graves om efteråret sikres god plads til udvidelse, når jordens vandindhold i frostvejr bliver til is og derved fylder mere. Når isen så smelter i forårstiden og en del af vandet er fordampet, jordoverfladen er blevet grå, kan jorden jævnes - bedst med en håndkultivator - som sikrer at de mange mellemrum bevares med rigelig luft til gavn for planternes rodånding.
Derfor er det meget vigtigt at der ikke sker nogen færdsel på jorden i køkkenhaven når den er vintervåd. Kroppens vægt gør at jorden trykkes sammen og derved mindskes iltindholdet.
Gavnligt er det at tilføre jorden blade, kompost, let omsætteligt haveaffald m.m. som med fordel kan graves ned om efteråret og dermed sikre luft i jorden til planternes vækst forår og sommer. Regnormene får også glæde af haveaffaldet, idet de får næring. Ved deres færdsel i jorden danner de kanaler og er med til at forsyne de dybere liggende jordlag med frisk ilt til gavn for de dybdegående rødders roddannelse.

 

Planters ånding

Planter ånder, skaffer sig energi - ved optagelse af ilt, der anvendes til at nedbryde nogle af de organiske stoffer, som dannes ved kuldioxydoptagelsen. Det meste af det sukker og de andre organiske stoffer, som optages, anvendes til plantens vækst. En del af disse stoffer nedbrydes dog i planten ved ånding for at skaffe energi til plantens livsprocesser.
Ved åndingen optages ilt og udskilles kuldioxyd - ligesom hos os mennesker. Men fra planternes grønne celler slipper kuldioxyden kun ud i nattetimerne. I lys omdannes planterne kuldioxyden til sukker igen. Energi er noget planter sparer på, hvor de kan.
Jann Poulsen, Havebladet 1/2016

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk