Havens pleje
Godt begyndt...

 

30 Bisgaard september 15 020

Afvaskning af væksthuskonstruktionen er kedelig men nyttig og rengøring af væksthuset er lige så vigtigt som at grave jorden.

 

Det er stille i kolonihaven ved begyndelsen af julemåneden. Selv plantning af træer og buske fra potter og containere er indstillet til forårsmånederne, selv om jorden stadig tillader plantning. Havemøblerne og pejsen til grill er bragt under tag og spande og potter sorteret efter størrelse. Sådan burde det være men er det desværre ikke alle steder. En tur gennem en haveforening afslører, at nogle af husene er fyldt op med cykler, kasser, potter og legeredskaber mens sidste års agurker og tomater hænger døde i opbindingssnorene. Med al tydelighed er årets - det er indrømmet - nok mest kedelige opgave blevet forsømt. Hvis man har tænkt sig at dyrke de samme grøntsager i den kommende sæson, er man dårlig begyndt. Planterne kan blive angrebet af sygdomme og skadedyr ved at sygdomskim føres med luften, men det kan også ske ved at sygdommene overvintrer fra år til år i væksthuset. Både jord, planterester og selv væksthuskonstruktionen kan være bærer af sygdomme. Derfor skal huset rengøres grundigt.

 

Jordsmitte

Har planterne været dyrket på beton eller plastunderlagt i plantesække eller spande er der næppe grund til at foretage sig yderligere. Er de derimod dyrket i bunden af væksthuset, direkte i den bestående jord, kan det være aktuelt at udskifte jorden i et spadestiks dybde. Tidligere fandtes kemiske midler til saneringen. Den mulighed findes ikke længere.

 

Bærer af sygdom

Inden man påbegynder rengøringen af væksthuset skal alle planterester, snore og redskaber fjernes. Derefter kan man af vaske hele væksthuskonstruktionen med vand tilsat sæbe. Har man mulighed for det, vil højtrykspuling gerne tilsat sæbe være særlig effektiv. Der findes også specialmidler i handelen. Eksempelvis indeholder en flaske af midlet nok til at rengøre 120 kvadratmeter. Prisen er 120 kroner.

 

Skadedyr

Alle der dyrker agurk er bekendt med angreb af spindemider. De første tegn på angreb er små lyse pletter på bladene. Efterhånden flyder pletterne sammen og planterne får et gråligt, støvet udseende.
Fortsætter angrebet, udvikler miderne spind mellem bladene, og man er ikke længere i tvivl om, at man har angreb af spindemider. Miderne er kun o,4 - 0,5 mm lange, så de er ikke nemme at få øje på. Hannerne er endda noget mindre. Der findes både aktive hunner (sommerformen) og dvalehunner (overvintringsstadiet). Om efteråret, når dagene bliver kortere - mindre end 14 timer - temperaturen synker og tilgangen af føde bliver mindre, går befrugtede hunner ind i en dvaletilstand. De ophører med at spise og søger et sted hvor de kan overvintre. På dette stadie er de vanskelige at bekæmpe. Direkte bekæmpelse skal ske i form af rovmider, der sættes ind så snart spindemiderne har etableret sig i foråret.

 

Skadelige svampe

Skadevoldere kan også være svampe. Den bedst kendte er gråskimmel på tomat, der skyldes svampen Botrytis cinerea. Angrebet ses især i efteråret, hvor klimaet både er fugtigt og køligt. Svampen angriber primært frisk plantemateriale men kan overvintre på rådne planter og dermed smitte til næste års kultur. Det er derfor vigtigt, at alle rådnende planter og plantedele fjernes fra væksthuset.

 

Ørentviste

Spindemider og gråskimmel er to velkendte skadevoldere i væksthuset, hvor der dyrkes tomater og agurker. Mindre kendte og mindre skadelige er ørentviste. De fleste ved hvordan de ser ud, og kender skrækhistorier om, at de kan finde på at vandre ind i øregangen på mennesker, der har lagt sig til at sove i det fri. Ja endda finde på at gnave sig vej ind i hjernen. Heldigvis er det skrøner uden megen hold i virkeligheden. Historierne er antagelig opstået fordi ørentvistene ynder at gemme sig i hule stængler, hvorfra de søger ud for at fouragere. De kan angribe smådyr som bladlus og larver men lever fortrinsvis af plantekost. De kan eksempelvis forgribe sig på blomkålshoveder men også raspe af blomstrende dahlia, der får et flosset udseende. Ørentvisterne skjuler sig om dagen på mørke steder. Derfor kan man fange dem ved at udlægge hule genstande som derefter indsamles og destrueres. Både hanner og hunner overvinter enkeltvis i små jordhuler. Forinden er hunnerne blevet befrugtede og kan begynde at lægge æg. Klækningen finder sted om foråret, så de er fuldt udviklede om efteråret.
Eigil Bisgaard Jensen, Havebladet 5/2015

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk