Havens pleje
Høst egne grøntsags- og krydderurtefrø

 

26 27 Mia IMG 3619

Frø fra hestebønner vil man oftest høste for at spise om vinteren blot en håndfuld er jo nok til at sikre næste års høst.

Tilbage i tiden var det livsnødvendigt at samle frø på det helt rigtige tidspunkt hvert år for at sikre næste års forsyning af mad. I dag kan man gøre det for at fremme graden af selvforsyning og for at sikre bevarelsen af præcis den plante, man tager frø af.

Når man samler sine egne frø, slipper man for uvisheden om, hvordan frøene er blevet opbevaret i butikkerne, siden de blev høstet, hvor gamle de reelt er, og hvor de kommer fra. Man har selv helt styr på detaljerne og følger man nogle enkelte retningslinjer omkring høst og opbevaring, kan man sagtens lave en god kvalitet.

 

F1-hybrider og frøfaste sorter

26 27Mia IMG 3639Guleroden er toårig og skal derfor opbevares vinteren over som rod og plantes ud igen om foråret, hvor den vil vokse op og sætte frø. Er der andre blomstrende gulerødder – også vilde – i en radius på omkring 1 km, er der risiko for krydsbestøvning, fordi de bestøves af insekter. Vil man være helt sikker på, at sorten bevares, skal man isolere de blomstrende gulerødder under et net.

 

Det har altid været i landbrugets interessere at forbedre kulturplanternes genetiske egenskaber for at opnå højere udbytter, bedre smag eller sygdomsresistens. Det har ført til mange mere eller mindre gennemskuelige metoder til frøforædling, hvoraf nogle er meget omdiskuterede, idet man overskrider en etisk grænse for et acceptabelt indgreb i planternes organiske helhed. I handlen til hobbyfolk skelner man først og fremmest mellem F1 hybrider og frøfaste sorter. En F1 hybrid er resultatet (første filialgeneration) af en krydsning mellem to ofte degenererede forældrelinjer. Afkommet bliver meget ensartet og får de fordele, vi kender fra ”gadekryds”, da det er stærkere, har kraftig vækst eller er resistent overfor specifikke svampesygdomme. Vil man selv samle frø af sine planter, skal man være opmærksom på, at afkommet af disse sorter sjældent ligner moderplanten men vil opføre sig lige så uforudsigeligt som indavlede dyr. Frøfaste sorter – også kaldet OP (Open-Pollinated) – er stabile og frugtbare. Det er dem, man skal satse på, hvis man selv vil høste frø og ikke vil støtte udviklingen af de halvvejs impotente F1 hybrider.

 

Frøsamling

26 27 Mia IMG 3632Bønner er egentlig selvbestøvende, hvilket betyder, at der er minimal risiko for krydsninger. Trods det er de øverste bønner opstået ved at have vokset side om side med andre bønner. De nederste er ’Pawnee’ bønner, som er moderbønnen, hvor alle bønnekrydsninger stammer fra.

 

Planters frø modner forskelligt, men fra august til november er der flest modne frø at finde. Udvælg de flotteste planter at høste frø fra, da de har det bedste arvemateriale. Hold øje med frøstanden og vent til skallen omkring frøet er helt tør. Saml frøene på en tør dag, dog inden de blæser af af sig selv eller rådner i et vådt efterår. Samler man frø fra toårige planter (f.eks. rodfrugter og kål), skal de overvintre, før de går i blomst og sætter frø. Vil man være helt sikker på, at de frø, man høster, har de samme egenskaber som den plante, man høster fra, skal man undersøge, hvordan planten bestøves. Hvis planten er fremmedbestøvet (af insekter eller vinden) og ikke er isoleret, er der risiko for, at den har krydset med andre planter i samme familie. Det gælder f.eks. porrer, kål, græskar, gulerødder, rødbeder og persille. De afgrøder, det er nemmest at tage frø fra, er de étårige selvbestøvende. Det er dem, der sætter frø samme år, de er sået, og ikke krydsbestøver med andre sorter af samme art. Eksempelvis: Ært, bønne, salat, dild, koriander og sommerblomster. Tomater er også selvbestøvende men lidt mere omstændelige at høste fra, da frøene er dækket af et slimlag, som først skal nedbrydes ved at lade dem gære i vand i 2-4 dage. Der vil dannes mug på overfladen, som skal fjernes, før frøene sies fra.

 

Tørring og rensning

26 27 Mia IMG 3669Efter nogle år vil man få fornemmelse for frøsamling og vide præcis, hvornår frøene er modne. Disse sojabønner er klar til høst, når de rasler på en helt speciel måde.

 

Som hovedregel skal frøene tørre så meget som muligt på planten, inden de høstes. Det vil ofte være nødvendigt at eftertørre dem 2-3 uger indendørs. Det gøres bedst under tørre og luftige forhold. Temperaturer over 30-35 grader vil skade spireevnen, så frøene skal ikke ligge lige op ad brændeovnen. Efter tørringen kommer rensearbejdet. Især jordsmuld giver råd og nedsætter holdbarheden, så jo renere frøene er, jo bedre kan de opbevares. Til det formål kan man lave sigter med flere forskellige maskestørrelser og lade vinden tage skidtet med sig ved at hælde frøene fra den ene beholder til den anden i en let brise.

 

Opbevaring

26 27 Mia IMG 7524Dild er nem at tage frø af, da der ikke har noget hylster, der først skal nulres væk.

 

Frø skal opbevares køligt, tørt og mørkt, hvilket eksempelvis kan være i papirsposer i et tørt skab i et bryggers. Hvis ikke man kan opfylde alle disse betingelser, er førsteprioriteten, at de opbevares tørt. Hvis der er risiko for besøg af mus, bør man desuden putte frøposerne i en metalkasse.

 

Foreningen Frøsamlerne

Der er rigtig meget hjælp at hente for nyspirende frøsamlere hos Frøsamlernes begynderkurser. De afholdes flere gange om året og flere steder i landet
(www.froesamlerne.dk), og her er der meget nørdet frøerfaring at høste.
Mia Stochholm, Havebladet 4/2014

 

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk