Havens planter
Vækst uden grænser

 

14 DSC 0778 Juli 2006 bjørneklo

Nogle planter, vi har indført her til landet som pryd- eller nytteplanter, har benyttet sig af vores gæstfrihed til at brede sig uhæmmet. Vi kalder dem invasive.

 

Nogle af de planter, vi har indført til vore haver de sidste par hundrede år, har vist sig at være så tilfredse med forholdene, at de har overskredet deres grænser og nu kræver mere end almindelig ihærdighed for at de ikke skal ødelægge de dele af naturen, de har bredt sig til.

 

Mangfoldighed under pres i naturen

Når disse planter får lov at brede sig, undertrykker de andre planter, der ikke er så livskraftige. Hermed skabes der mere eller mindre dominerende monokulturer, dvs. plantesamfund, hvor kun en enkelt eller enkelte planter dominerer. Det påvirker også dyrelivet idet fx mange insekter og fugle får mangel på fødeemner og fortrækker fra stedet. Det er ikke uden grund at mangfoldigheden af planter i kolonihaverne lovprises, for det skaber fantastiske miljøer også for dyrelivet.
Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet er opmærksom på dette og har derfor igangsat en kampagne for at udrydde de invasive planter i naturen. Det er lettere sagt end gjort.

 

Kæmpebjørneklo (Heracleum pubescens)

(Se indledingsbillede.) Fra at være en yndet tørret blomsterstand i 1970erne er bjørnekloen blevet en uønsket plante fordi den har bredt sig helt ukontrolleret. Den blev indført her til landet omkring 1850 og levede temmelig upåagtet netop til 1970-erne hvor vi så en voldsom spredning og den fortrænger den naturlige vegetation. Frøene har en levetid i jorden på ca. 7 år, så hvis man i den periode sørger for at den ikke sætter frø kan man komme den til livs ved hele tiden at fjerne den fra jordens overflade når man ser den. Hvis man stikker roden over så langt som muligt ned i jorden går det forholdsvis hurtigt. 

 

Rynket rose (Rosa rugosa

14 rose Rosa rugosa Roserai de lHay måskeRynket rose kom her til landet omkring 1850 og er meget dekorativ med rosa blomster og flade, røde hyben. Bladene er rynkede, deraf det danske navn. Den trives under stort set alle forhold. Fuglene sørger for spredning af frøene men planten selv sætter op til 5 meter lange udløbere, så den hurtigt danner store kolonier. Det var en egenskab, der gjorde den populær på fritidsgrunde, men den fortrænger i hurtigt stigende grad den naturlige, lave strandvegetation og plantesamfundene i klitterne. Det er forholdsvis let at rive nyetablerede planter op, men egentlige plantesamfund er meget svære at komme til livs og kræver en meget dybtgående rensning af jorden, da rødderne ikke blot er lange men også søger meget dybt ned.

 

Pileurt

14 DSC 2430 juli 2008 pileurtJapansk pileurt (Fallopia japonica) og kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis) er høje, tynde planter på mellem 1-3 meter der ¨fungerer på samme måde som bambus, men når den er etableret er den næsten umulig at slippe af med igen. Frøsætning er ikke noget stort problem, da den næsten ikke sætter frø, men enkelte rodstykker er i stand til i løbet af kort tid at etablere store kolonier af planter, der fortrænger alt på deres vej. Planten trives under stort set alle betingelser og bekæmpelse sker ved at fjerne de overjordiske dele så snart de viser sig. Rødderne er dybtgående og det kræver virkelig et stort arbejde at rende jorden.

 

Mange invasive planter

Hvis du vil vide mere om de mange invasive planter i den danske natur og hvordan man kommer dem til livs kan du søge oplysninger blot ved at søge på invasive planter på internettet. Her vil du finde omtale af planter som glansbladet hæg, gyldenris, kæmpe-balsamin, mangebladet lupin, pastinak m.fl.
Grethe Bjerregaard, Havebladet 1/2016

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk