Havens planter
Sådan dyrker du Romainesalat

 

21 Duchy 1 Gitte

Romainesalat (Lactuca sativa L. var. longifolia Lam), som hører til kurvblomst-familien, er kendt under mange navn, idet den også kaldes for bindsalat, cossalat og romersk salat.

 

Der er forskellige typer af romainesalat på markedet, som varierer i hovedhøjde fra ca. 10 cm til 30 cm. Den lave type kaldes også for ’Litte Gem’ på engelske eller på dansk ’Hjertesalat’, fordi man kun bruger det inderste faste hoved.

 

Flere typer og sorter at vælge mellem

Der findes som nævnt mange forskellige typer inden for arten: de høje, aflange, grønne hoveddan-nende, som i størrelse minder om kinakål, de små typer (hjertesalat), som danner et hoved, der min-der om almindelig hovedsalat, og så er dem, der ligger mellem de to nævnte størrelser. Der findes også romainesalat som er lilla og nogle som er meget flotte orange inde i hovederne. Der er forskel på hvor lang tid den enkelte sort skal bruge fra plantning til høst. Generelt er de små typer hurtigere høstklare end de store.

 

Dyrkningen er forholdsvis uproblematisk

Salaten kan godt sås direkte i haven, men det giver ofte et dårligt resultat, så det er bedre at så den indenfor til senere udplantning. Undgå at spire og tiltrække salaten ved for høje temperaturer – lige under 20 oC er bedst. Når salaten har ca. 4 blade er den klar til plantning. Så kun nogle få meter række ad gangen fra marts til juli, så der ikke kommer mere salat end man kan spise. De små rmaine-salater plantes med en afstand på 20 cm, mens de store passende kan plantes med en afstand på 30 cm. Afhængig af tidspunkt på året og sorten går der mellem en og to måneder fra plantning til høst. Plant ikke salaten for dybt, for så rådner den.
Planterne må ikke mangle vand og mest kritisk er det to til tre uger før høst, hvor vandbehovet er meget stort. Gødningsbehovet er middel.

 

Udfordringer ved dyrkningen


Romainesalat angribes af de samme skadedyr og sygdomme som andre salattyper. Det alvorligste dyrkningsproblem er dog tipburn, som ikke er en egentlig sygdom, men en fysiologisk betinget ska-de. Tipburn er de tørre, brune områder af dødt plantemateriale, som ses i randen af bladene både indvendigt og udvendigt. Ved at sikre en jævn og harmonisk vækst er det muligt at undgå tipburn.
21 IMG 3143Salatskimmel i HjertesalatSalatskimmel er den vigtigste svampesygdom og bladlus det vigtigste skadedyr. Der er forskel på sorternes modtagelighed og høster man salaten inden den bliver for stor kan man nøjes med at fjerne de yderste blade, hvor planterne typisk er mest angrebet af skimmelen.

 

Høst ikke hovederne for sent

Den store type har en kraftig, let bitter smag, mens hjertesalaten har en svag sødlig smag når den høstes på det rigtige tidspunkt, det vil sige inden den bliver for kompakt. Bliver hovederne for gam-le mister de den friske smag, og kan ende med at blive meget bitre. Derudover skal planterne høstes når de er saftspændte, så man skal ikke høste midt på dagen på varme dage. Det, samt en hurtig nedkøling til 0 til 8 °C forlænger holdbarheden. De sprøde blade er fantastiske i salatskålen, sam-men med en olie/eddike dressing.
Gitte Kjeldsen Bjørn, Havebladet 4/2014

 

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk